خدمات فردی

خدمات روانشناسی فردی به جلسه هایی میگیم که هر نفر به طور خاص توسط یک متخصص بسته به نوع مسئلش بهش کمک میشه. که در ابتدا با رزرو یک جلسه از متخصص مورد نظر، تحت عنوان “جلسه مصاحبه تشخیصی” به بررسی و توافق های لازم برای ادامه مسیر میپردازند و بعد از آن با رزرو تعداد جلسه هایی طبق نظر متخصص روند کار رو پیگیری میکنند.
مصاحبه تشخیصی
این جلسه مخصوص افرادی است که برای بار اول با مشاور جلسه دارند

جلسات درمان

در این جلسات روند درمان پیگیری می گردد

در این بخش دو نوع خدمت ارائه میشود

۱- خدمات مشاوره‌ای

در عصر امروز گرفتن تصمیم درست، حیاتی تر از گذشته شده چراکه علاوه بر پیچیدگی شرایط، هزینه های سنگینی را در اتخاذ هر تصمیم باید پذیرفت. پس اقدام های پیشگیرانه و آموزش یکی از بهترین راهها برای افزایش کیفیت زندگی خواهد بود.در این بخش ، مراجع به دنبال اقدام های پیشگیرانه و آموزش های لازم برای گرفتن بهترین تصمیم در موقعیت مربوطه هست. مثلا انتخاب پارتنر، انتخاب وزن مناسب، انتخاب شغل، انتخاب محل زندگی، انتخاب سبک زندگی جدید و …

2- خدمات رواندرمانی

با دو هدف مجزا و استراتژیک برگزار می‌شود: ۱- تحلیل ۲- دفع علائم .در این بخش زمانی که مراجع دچار درد و مسئله ایست که در کیفیت زندگی او تاثیر قابل توجهی گذاشته، برآن میشود که به دنبال درمان زخم روان خویش برود. پس از شرکت در اولین جلسه رواندرمانی یا همان مصاحبه تشخیصی مراجع و متخصص به نتیجه میرسند که از چه راههایی میتوانند به مسئله مراجع کمک کنند. گاهی فرآیند تحلیل و بررسی عمقی مسئله و گاهی فرآیند کاهش و دفع علائم مسئله ی مراجع و گاهی هم هر دو به طور همزمان روشهایی هستند که در جلسات درمان پیگیری خواهند شد.