کنش های کوچک ایستادگی

کنش های کوچک ایستادگی

مدیر وبسایت

“این کتاب روایت مستند از کنش هایی است که آزاده مردمانی در کشورهای مختلف جهان، برای رسیدن به آزادی انجام دادند و باعث فرو ریختن دیوار های بلند دیکتاتوری شدند.”

مقالات مرتبط

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است