تحليل فيلم كمپ ايكس ری

تحليل فيلم كمپ ايكس ری

احسان درخشانی

🎭جلسه تحليل روانشناسانه ي فيلم كمپ ايكس ري كه در سه فايل صوتي در ادامه در اختيارتون قرار گرفته است.🎭

تحليل گر: احسان درخشاني_متخصص مشاوره

 

مقالات مرتبط

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است